AKÝ BUDE PRIEBEH KRAJSKÉHO KOLA (BB)

Krajské kolo sa uskutoční (29. 10.2020 od 9,30) za prítomnosti odbornej poroty, ktorej budú premietnuté všetky súťažné príspevky. Táto časť bude streamovaná prostredníctvom Facebook live na @osvetabb.

Všetci súťažiaci by mali vysielanie sledovať príspevky. Súťaž budú môcť sledovať aj ostatní záujemcovia, ktorí budú mať možnosť podporiť svojich favoritov a určiť tak víťaza diváckej ceny.

Po odvysielaní posledného súťažného príspevku sa vysielanie ukončí.

Po porade odbornej poroty a stanovení výsledkov sa bude konať ODBORNÝ HODNOTIACI SEMINÁR formou on line mítingu cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovacie údaje zašleme všetkým súťažiacim a ich pedagógom.

Stredoslovenské osvetové stredisko