SÁROVA BYSTRICA – CELOŠTÁTNE FINÁLE

Termíny:

16.00 – vysielanie súťažných relácií na Youtube
18.15 – hodnotiaci seminár s odbornou porotou prostredníctvom aplikácie ZOOM

Kde:

Online prostredníctvom aplikácie ZOOM (Hodnotiaci seminár Vám bude sprístupnený na základe vyplnenej prihlášky nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa pripojenia k semináru Vám budú zaslané na email uvedený v prihláške.)

Uzávierka prihlášok:

27.11.2020 do 12.00

Odborná porota:

Mariana Kovačechová – RTVS BB,
Oli Džupinková – Rádio Expres,
Branislav Závodský – Rádio Expres,
Gregor Mareš – RTVS BA,
Ľubomír Bajaník – RTVS BA.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Nahrávam
Stredoslovenské osvetové stredisko