TECHNICKÉ RIEŠENIE SNÍMANIA A STRIHU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV

Lektor: Mgr.art. Matúš DRUGA – filmár a dokumentarista

Termín: 23.10. o 14.30 h

Kde: Online prostredníctvom aplikácie ZOOM (Seminár Vám bude sprístupnený na základe vyplnenej prihlášky nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa pripojenia k semináru Vám budú zaslané na email uvedený v prihláške.)

PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ.

Stredoslovenské osvetové stredisko