SEMINÁRE

Základy príprave TV relácie
Technické riešenie snímania a strihu súťažných príspevkov
Základy prípravy reportáže
Odborný hodnotiaci seminár – krajské kolo
Základy techniky reči a prejavu
Stredoslovenské osvetové stredisko