ZÁKLADY TECHNIKY REČI A PREJAVU

Lektorka: Bc. Ema Kristofová, DiS.art.

Termín: 19.11. o 14.30 h

Kde: Online prostredníctvom aplikácie ZOOM (Seminár Vám bude sprístupnený na základe vyplnenej prihlášky nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa pripojenia k semináru Vám budú zaslané na email uvedený v prihláške.)

Uzávierka prihlášok: 18.11.2020 do 15.00

Nahrávam
Stredoslovenské osvetové stredisko